Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

HR Directors HR Managers Heads of HR Operations, Systems, Processes HR Technology and Software Managers HR Business Partners Talent Managers Training & Development Managers Recruitment Managers Compensation & Benefits Managers Payroll Managers Παρόχους Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AON
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ